Kinderopvang De Verbinding

Basisschool Eerschot ontwikkelt zich tot brede school of integraal kind centrum. De samenwerking tussen school en opvangorganisatie is daarbij evenwaardig.
De school ontwikkelt samen met Kinderopvangorganisatie de Verbinding een eenduidige visie op een doorgaande ontwikkeling en organiseert gezamenlijk activiteiten waarin dit zichtbaar is.

De Verbinding
De Verbinding is actief in Sint-Oedenrode op negen locaties. De naam is gekozen om uit te drukken dat we ons verbonden voelen met u als ouders en met de vraag van uw kind. De naam verwijst ook naar de visie op zorg en dienstverlening die voor al onze locaties gelijk is. Daarnaast staan wij ook voor openheid, duidelijkheid en structuur die geboden wordt aan het kind en zijn ouders. Dat gebeurt steeds in een sfeervolle omgeving die uitnodigend en vertrouwd is.
Wij staan voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en verzorging, die geboden wordt door goed opgeleide pedagogisch medewerksters. We stellen ons actief op in het vormen van integrale kind centrums. Zo hebben we veel samenwerking met de scholen in Sint Oedenrode en vinden we doorgaande leerlijnen erg belangrijk.
Kinderdagcentra Eerschot is volledig geïntegreerd binnen de muren van basisschool Eerschot. Op deze locatie bevindt zich een kinderdagverblijf, peutergroep en een BSO Groep. Tevens wordt de BSO ruimte ook gebruikt voor het overblijven en de voorschoolse opvang.

Buitenschoolseopvang
De BSO op basisschool Eerschot is op de eerste verdieping. Deze BSO is bedoeld voor kinderen die de Eerschotse school bezoeken. De leeftijdsopbouw van de groep is 4-12 jaar. In de groep mogen we 40 kinderen opvangen. Er wordt voortdurend vanuit diverse thema’s een breed aanbod aan activiteiten aangeboden zowel op het gebied van sport/spel, als creativiteit. Kinderen kunnen hierin dagelijks vrij kiezen.
Op deze groep staan vier vaste pedagogisch medewerkers. We zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Peuteropvang 2 tot 4 jaar:
In de ochtend hebben we op basisschool Eerschot een peutergroep met kinderen in de leeftijd van 2,4 jaar tot 4 jaar. Deze opvang noemen we de peuteropvang. De peuteropvang bestaat uit maximaal 16 kinderen. De tijden van de peuteropvang zijn van 08.45 uur t/m 11.45 uur. De dagen zijn maandagmorgen en donderdagmorgen en de combinatie dinsdagmorgen en vrijdagmorgen.
Programma peuteropvang
Tijdens deze opvang hebben kinderen een programma dat goed aansluit op de basisschool. Zo leren de kinderen samenspelen, in de kring zitten, kleuren, knippen en plakken. Al deze activiteiten worden projectmatig verwerkt. We werken met de methode Uk en Puk, de methode stimuleert kinderen op alle ontwikkelingsgebieden. Daarnaast werken we met de Gordon methode. Voor een uitgebreide versie hierover verwijs ik u graag door naar ons pedagogisch beleidsplan.
De peuteropvang is gedurende het basisschooljaar geopend. In de vakantieperiode is er geen peuteropvang.

KDV:
Binnen de school is tevens een kinderdagverblijf gevestigd. Dit kinderdagverblijf heeft 12 kindplaatsen in de leeftijd van 0-4 jaar. We zijn momenteel geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
Ook vanuit deze dagopvang wordt veel samen gewerkt met de basisschool. We stemmen onze programma’s op elkaar met als doel het opstellen van een goede doorgaande leerlijn.

Nadere informatie over de opvangmogelijkheden binnen basisschool Eerschot vindt u op de website.
www.deverbinding-sintoedenrode.nl.
Telefonische informatie kan gevraagd worden op de volgende nummers:
BSO Eerschot: 06-16-504287
KDV Eerschot 06-19921644
Ingrid van den Biggelaar: 06-33149006


  

 

De Verbinding