Oudervereniging

In de oudervereniging zitten ouders die willen helpen bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten. De oudervereniging bestaat uit leden en vormt een eigen bestuur.
De leden van de oudervereniging nemen samen met leerkrachten deel aan een of meerdere werkgroepen en organiseren schoolse activiteiten. Deze activiteiten worden grotendeels bekostigd vanuit de ouderbijdrage.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De mogelijkheid bestaat om in twee termijnen te betalen. In oktober ontvangt u een uitnodiging i.v.m. betaling van de ouderbijdrage.
Mocht u niet in staat zijn om te betalen, dan graag hierover contact opnemen met de directeur van de school.
De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Hierbij is steeds een leerkracht aanwezig.

Klassenouders
Elke groep heeft een klassenouder.
Deze klassenouders regelen in overleg met de leerkracht activiteiten, zoals bijv. begeleiden van een excursie, het organiseren van ouderhulp of het verzorgen van attenties.

De samenstelling van de oudervereniging voor dit schooljaar is te vinden in onze jaargids onder het tabblad "schooldocumenten".