Overblijven op school (TSO)

De tussenschoolse opvang binnen onze school wordt verzorgd door De Verbinding. Dat vloeit voort uit het partnerschap dat basisschool Eerschot is aangegaan met De Verbinding. Het doel daarvan is om door middel van samenwerking onderwijs, opvang en begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.Elk kind dat overblijft, krijgt tussen de middag een verse lunch aangeboden. Dat gebeurt aan gedekte tafels in een tweetal klaslokalen en voor de onderbouw in het lokaal dat in gebruik is voor de buitenschoolse opvang. Het meenemen van lunchpakketjes is dus niet nodig. De verse lunch bestaat uit brood met hartig en zoet beleg, melk, ranja, water en appelsap.Na de lunch is er gelegenheid om buiten te spelen en bij regen binnen, waarbij spelmateriaal wordt aangeboden dat past bij de leeftijd en de vraag van het kind.


Gwen Olislagers coördineert de tussenschoolse opvang. Zij wordt daarin bijgestaan door andere gediplomeerde krachten van De Verbinding, stagiaires en vrijwilligers. Aanmelden voor de TSO is mogelijk via Gwen Olislagers,eerschot@deverbinding-sintoedenrode.nl

 

U kunt zich zowel aanmelden voor het gehele schooljaar op de door u gewenste dagen als voor incidentele opvang.

2016-2017-Aanmeldingsformulier-TSO.pdf

Wanneer er van uw kant vragen zijn kunt u hiervoor contact opnemen met Gwen Olislagers, via de mail eerschot@deverbinding-sintoedenrode.nl of telefonisch 06-16504287. Of kijk even op de website www.deverbinding-sintoedenrode.nl