Onze Visie

Het komend schooljaar gaan we aan de slag met een visietraject.
Om onze missie te realiseren willen we samen met de ouders (en andere partners) een op de maatschappij betrokken, veilige educatieve omgeving creëren.

Deze omgeving is gericht op:
• Brede talentontwikkeling
• 21 century skills,
• Leren op basis van leerlijnen en doelen
• Samenwerkend leren
• Zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren
• Actief leren